- dedykowałem tzw.  „uczciwym” komunistom 

                    rytm: 4/4 spokojnie, z mocą             

Jesteś starszy... o pokolenie,                         / e / Fis7/
o wiedzę, która nic nie znaczy,                                  / H7 / e /
o słowa, w które nikt nie wierzy,                                / C / G /
ufność, za którą kiedyś przyjdzie Wam zapłacić!      / e / a / C,H7/ e /
ref.       Uwierzyć w nicość, uwierzyć w model,          //: e / a /
            za pysk idee złapać i do gardła wcisnąć.       / C / H7 /
            I Jonaszowym gestem odejść,                       / e / a /
            socjologiczną fikcją się zachłysnąć.               /C,H7 / e :// 

Jesteś głębszy... o zaufanie,
o sławę (poprzedzaną batem),
o drogę, bezmiar pojednania,
o rozbrat z Bogiem tłumów i sojusz... z katem.
 
Jesteś słabszy... o nasz niepokój,
o zniewagę, niejeden raz przeżytą,
o drwinę z marmurowych błaznów,
o miłość i nienawiść, czyli... o wszystko!
 

sł. muz. Paweł  Orkisz

Informacje o piosence: typowa opozycja: my - oni
rok powstania:  1982

rok i miejsce pierwszego publicznego wykonania: nie pamiętam, ale śpiewałem to często

rok i miejsce pierwszej publikacji: kaseta „Komentarz” (wyd. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Kraków - Nowa Huta 1984)
CD:  "Komentarz"