Psalm 65 (64) w.2-14
muz. Paweł Orkisz

Ref:    Wielbimy, wielbimy,                       / h / A / D / e /
          wielbimy.                                          / h / Fis / h / h /

Ciebie, Boże, wielbimy na Syjonie                     / h / e / h / h /
Tobie ślubów dopełni każdy z nas                     / D / E / Fis / Fis /
I do Ciebie, który próśb wysłuchujesz               //: h / A7 / D / D /
może człowiek się zwrócić w każdy czas.         / h / e / h / h ://

A gdy nasze nas winy przygniatają,
Ty odpuszczasz je wszystkie mocą swą.
I szczęśliwy jest wówczas ten wybrany,
bo swój pałac mu dajesz za dom. (ref)

Niech nasycą nas dobra Twego domu,
Hojność Twoja, przybytków Twoich blask.
Cudami Twej sprawiedliwości nam pomóóż,
Boże, Zbawco, nadziejo w każdy czas.

Ty swą mocą utwierdziłeś góry,
Potęgą opasany jesteś wpół,
Ty bojaźnia napełniasz niebios chóry
i uśmierzasz burzliwy morza szum. (ref)

Nawiedziłeś i spulchniłeś bruzdy ziemi,
wzbogaciłeś ją obficie w ziarna skarb,
Wyrównałeś jej skiby, a gdzie przejdziesz
tam urodzaj wzbudzasz, ze wszech miar.

Niechaj łąki się stroją trzodami,
doliny niech okrywa złoty łan.
Niech śpiewają razem i niech się weselą.
Rok uwieńczył dobrami swymi Pan. (ref)