Psalm 10 w.22-29

rytm: 2/4 smutno, powoli

           e               a                  e            
Ref:     Dlaczego z dala stoisz, Panie,                    //: e / a / e / e /           
               a           e       C7+ e7+ e4   e                   
            ukrywasz się w czasach ucisku ?              / a,e / C7+,e7+ / e4 / e ://  
        

             e                        D                       
1. Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce        / e / D /           
   C                                 H7                         
i ulega podstępom, które tamten uknuł.                     / C / H7 /        
     e                             D                         
Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością,              / e / D /          
C                               H7                               
bluźni drapieżca i pogardza Panem.                         / C / H7 /        


2. Pyszniąc się mówi występny: „Nie ma Boga,
nie pomści” - oto całe jego myślenie.
A w sercu swym mówi: „ja się nie zachwieję,
nie zaznam niedoli w najdalszych pokoleniach”.

3. Jego usta pełne przekleństwa i zdrady
a pod jego językiem złość i krzywda.
Czai się w zasadzkach przy drogach i zabija...
oczy jego wypatrują biedaka.

 

muz. Paweł  Orkisz

Informacje o piosence: psalm jakby stworzony z myślą o polskim stanie wojennym.
rok powstania:  1983
rok i miejsce pierwszego publicznego wykonania: nie pamiętam, ale śpiewałem to często

rok i miejsce pierwszej publikacji: kaseta „Komentarz” (wyd. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Kraków - Nowa Huta 1984)
obecnie: CD  "Komentarz"