Jak wysłowić wdzięczność mą, za tysiące łask.
Jak okazać miłość,moją
Mój Boże powiedz, wskaż mi jak
okazać miłość mą

    (Mój Boże, dzięki Ci.
    Za wszystko dzięki Ci.)

Za ciepło, słońce , światło gwiazd,
Ciemną noc i jasne dni,
Przyjm moich oczu ,wdzięczny blask,
Mój Boże dzięki Ci

Za poszum lasu, kwiatów woń,
Zboża łan, co złotem lśni
Ku Tobie Panie,wznoszę dłoń
Mój Boże dzięki Ci

Za błękit nieba, ptaków śpiew ,
Morza toń ,i szelest trzcin,
Za uśmiech szczęścia, wiosny wiew
Mój Boże dzięki Ci