O Maryjo, czemu pobladłaś,
Tyś można jak inna żadna,
bo poczniesz Króla nad króle,
a nazwą Go Emanuel.

    Radować wszyscy się będą,
muzyką chwalić, kolędą,
bić będą niskie pokłony
przed Twoim Jednorodzonym.
Jednorodzonym. Jednorodzonym.

      Ref. Nie trwóż się Maryjo-Lilijo,
Dzieciątko święte powijesz,
Siankiem Mu żłobek wyścielesz,
Nim błyśnie gwiazda w Betlejem.

Nadzieje ludów spełnione,
bo ciałem się stanie Słowo.
Niech będzie błogosławiony,
Żywota Twojego owoc.