1. Ani brat mój, ani siostra, 
tylko Panie ja
Muszę więcej modlić się.

Tak ja, tak ja, tak Panie ja
Muszę więcej modlić się.

2. Ani ojciec, ani matka... 
3. Ani Bolek, ani Lolek... 
4. Ani Andrzej, ani Tomasz... 
5. Na ulicy i przy pracy... 
6. Ani gość mój, ani sąsiad...