Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj.

Ref.
Maryja, Ave Maryja,
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył,
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.

(z listu do mnie)
... "Maryjo, śliczna Pani"- to piosenka zespołu "Oratorium" od filipinów z Radomia. Autorem ich utworów był ks. Lech Gralak, obecnie zdaje się w USA (nie wiem, czy tylko słowa, czy także muzyka). Byłam z nimi parę razy na Pielgrzymce Radomskiej na JG, gdzie ta piosenka miała swoja "premierę". MMH (nazwisko mi znane)