C C7     F   f      C E7      a 

Ref.      O dobre czyny moich ludzkich rąk,

            F     C      D7 G7  

modlę się do Ciebie,

 C C7   F       f     C E7     a  

bym je radośnie kiedyś zanieść mógł,

F      C  d7       G7 C 

Tobie, Ojcze mój w niebie.

     c                   f        As7 G7 c 

1. Spraw, niech dzień powita zawsze nowy

 As          B7         Es 

dłoni moich modlitewny gest,

G7 c          f         As7 G7 c 

bym Twą wolę pełnić był gotowy,

 As          G7            c C 

mój Ojcze, któryś w niebie jest.

  

2. Miłosierne dłonie daj mi, Panie,  

braciom moim rozdające chleb,  

którym dłoni i sił już nie stanie,  

by nie ustali pośród dróg.

  

3. Dłoniom moim siłę daj ogniwa,  

bym Twój pokój, jedność wokół siał,  

by z mych dłoni miłość czynem żywą,  

mój bliźni jak kęs chleba brał. 

4. Spraw, gdy moje ręce już ustaną, 
i do Twoich, Ojcze, dojdę bram, 

niech w Twych dłoniach zawsze pozostaną, 

Ty im Nagrodą będziesz Sam.