Psalm 17(16) w.1-8 
Ref.:
     Choćbyś badał moje serce, przyszedł do mnie nocą,
     i doświadczał mnie ogniem, nieprawości nie znajdziesz.
     Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem,
     według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa. 

Rozważ, o Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
Wysłuchaj modlitwy warg mych nieobłudnych,
niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie. 

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz,
Nakłoń ku mnie Twe ucho. 

Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, co się chronią do Ciebie.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

* * *
sł. psalmu wg tłum. Marka Skwarnickiego, muz. P. Orkisz

na 2/4
refren           ////: C / G /3B,A,F / G /   a / d,a,G,C / D,C,E,E7 / a :////

zwrotka  ad libitum          //: a, d/ d6, a / d, a / E7 ://